Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Aneta Głowackalogop

Terapia logopedyczna prowadzona w przedszkolu ma na celu kształtowanie i rozwijanie komunikacji słownej poprzez stosowanie ćwiczeń i zabaw oddechowych, usprawniających narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne usprawniające poprawną wymowę poszczególnych głosek, wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa.

GODZINY PRACY LOGOPEDY

 

 

Poniedziałek

 

 

9.30 – 13.30

 

Wtorek

 

9.30 – 14.30

 

Środa

 

9.30 – 14.30

 

Czwartek

 

9.30 – 13.30

 

Piątek

 

9.30 – 13.30

 

Terapia pedagogicznaterapia ped

 Zajęcia prowadzi pani  Wioletta Malińska

Terapia pedagogiczna obejmuje: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psycho - pedagogiczne.

Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka,
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki,
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

 Terapia pedagogiczna w przedszkolu obejmuje usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

GODZINY PRACY PEDAGOGA

 

Poniedziałek

 

 

9.00 – 13.00

 

Wtorek

 

9.00 – 13.00

 

Środa

 

9.00 – 13.00

 

Czwartek

 

9.00 – 14.00

 

Piątek

 

9.00 – 14.00

 

Zajęcia z psychologiempsycholog

 

 Zajęcia prowadzi pani  Bożena Seniuk - Wawrzyniak

Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób. Psycholog prowadzi również indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

DYŻUR PSYCHOLOGA( I semestr 2018/2019)

 

 

DATA

 

GODZINA

 

 

11  PAŹDZIERNIKA

11.00-12.30

Konsultacje dla nauczycieli

12.20-13.30

Konsultacje dla rodziców

 

15 LISTOPADA

11.00-12.30

Konsultacje dla nauczycieli

12.20-13.30

Konsultacje dla rodziców

 

17     STYCZNIA

11.00-12.30

Konsultacje dla nauczycieli

12.20-13.30

Konsultacje dla rodziców

 

 

Zajęcia rytmiczno-tanecznerytmika

 

Zajęcia prowadzi pani  Iwona Karbarz

Podczas zajęć dzieci włączają się w różnego rodzaju formy aktywności takie jak: ćwiczenia oparte o chód, podskoki w połączeniu o ruchy rąk, głowy i tułowia, których celem jest uwrażliwienie na rytm, aktywizowanie ciała i psychiki. Ćwiczenia mają zarówno charakter ruchowo-koordynacyjny jak i pamięciowy. Dzieci utrwalają piosenki oraz poznane układy taneczne. Zajęcia realizowane są w grupie pięciolatków raz w tygodniu.