Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich

6.00 - 8.00 rozmowy indywidualne z dziećmi, rodzicami ( w miarę potrzeb wymiana bieżących informacji )

 • zabawy dowolne, swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, praca wyrównawcza.
 • Dowolne zabawy integracyjne z dziećmi z pozostałych grup.
 • Udział dzieci w przygotowaniu pomocy do zajęć.
 • Organizowanie działalności sprzyjającej rozwojowi indywidualnemu.

8.15 – 8.30 porządkowanie sali.

 • zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.
 • Nauka i utrwalenie czynności samoobsługowych.

8.30 - 9.00   Śniadanie.

9.00 – 9.15 I zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania

           przedszkolnego.

9.30 – 11.45 Zabawy swobodne w sali. Pobyt na świeżym powietrzu.

 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, w parku.
 • Spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
 • Prace gospodarcze, porządkowe.
 1. 11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.
 2.  

12.30 – 14.00 Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek i utworów literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela i odtwarzanych z płyt, zabawy wyciszające – relaksacyjne i zabawy integrujące grupę.

14. 00 – 14.10 zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.10 – 15.30 Podwieczorek.

14.30 – 16.00 Zabawy i zajęcia indywidualne oraz w małych grupach.

 • Praca wyrównawcza, praca z dziećmi zdolnymi, czynności organizacyjne, przygotowanie programów na uroczystości przedszkolne
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w sali zajęć lub w ogrodzie przedszkolnym.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 letnich

6.00 – 8.00

 • Rozmowy indywidualne,
 • Zabawy dowolne, swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Przygotowanie pomocy do zajęć(czynności organizacyjne)

8.15 – 8.30

 • Porządkowanie Sali
 • Ćwiczenia poranne (5 – 10 min.)
 • Czynności samoobsługowe w łazience

8.30 – 9.00

 • Śniadanie

9.00 – 9.30

 • I zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania                        

           przedszkolnego.

9.30 – 10.00

 • II zajęcia dydaktyczne

10.00 – 11.30

 • Pobyt na świeżym powietrzu lub zabawy swobodne w sali, zabawy ruchowe ( w ogrodzie przedszkolnym, w parku, spacery, wycieczki, organizowanie gier i zabaw ruchowych, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze ).

11.30 – 11.45

 • Zabawy ruchowe zgodnie z realizowaną tematyką

11.45 – 12.00

 • Przygotowanie do obiadu 9 czynności samoobsługowe, dyżury)

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 13.30

 • Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

13.30 – 14.00

 • Zabawa ruchowa
 • Czynności samoobsługowe, higieniczne

14.00 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 16.00

 • Prace indywidualne (kończenie prac plastycznych, kart pracy, rozmowy indywidualne)
 • Zabawy korekcyjno – wyrównawcze, praca z dzieckiem zdolnym
 • Zajęcia dodatkowe
 • Czynności organizacyjne związane z przygotowaniem programów na uroczystości przedszkolne, konkursy, występy.
 • Zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań w sali zajęć lub w ogrodzie przedszkolnym.