Drukuj

Lp.

Tytuł programu

Autor programu/wydawnictwo

 

Numer   w zestawie

1.

Program edukacji przedszkolnej ,,Od przedszkolaka do pierwszaka”

WSiP

1/2019/2020

2.

Program edukacji przedszkolnej ,, Wokół przedszkola”

MAC

2/2019/2020

3.

Program ,,Dziecięca matematyka”

E. Gruszczyk - Kolczyńska

3/2019/2020

4.

,,Zostań przyjacielem przyrody – Cztery pory roku z ekologią”

G. Hajdukiewicz

4/2019/2020

5.

Program edukacyjno-patriotyczny ,,Mój dom – nasz kraj”

E. Wójcik

5/2019/2020

6.

,,Program Adaptacyjny”

  1. Dziadowicz

6/2019/2020

7.

Program dydaktyczno-profilaktyczny ,,Stwórzmy dzieciom równe szanse”

A. Dziarmaga

7/2019/2020

8.

Program edukacyjno- profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa ,,Jestem bezpieczny”

   W. Malińska

8/2019/2020

9.

Program czytelniczy dla dzieci w wieku przedszkolnym”- ,,PoczytajMy książeczkę”

A. Dziadowicz

9/2019/2020

10.

Program zajęć rytmiczno-tanecznych ,,W rytmie melodii”

I. Karbarz

10/2019/2020

11.

Program nauczania języka angielskiego – wychowanie przedszkolne i klasy zerowe.

M. Bogucka, D. Łoś

11/2019/2020

12.

Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego w Opatowie

G. Hajdukiewicz, A. Dziadowicz

12/2019/2020

13.

Program Profilaktyki Przedszkola Publicznego w Opatowie

W. Malińska, G. Walkiewicz

13/2019/2020