Zestaw programów realizowanych w Przedszkolu Publicznym w Opatowie

w roku 2018/2019

Lp.

Tytuł programu

Autor programu/wydawnictwo

 

Numer   w zestawie

1.

Program edukacji przedszkolnej ,,Od przedszkolaka do pierwszaka”

WSiP

1/2018/2019

2.

Program edukacji przedszkolnej ,, Nasze przedszkole”

MAC

2/2018/2019

3.

Program ,,Dziecięca matematyka”

E. Gruszczyk - Kolczyńska

3/2018/2019

4.

,,Zostań przyjacielem przyrody – Cztery pory roku z ekologią”

G. Hajdukiewicz

4/2018/2019

5.

Program edukacyjno-patriotyczny ,,Mój dom – nasz kraj ‘’

E. Wójcik

5/2018/2019

6.

,,Program Adaptacyjny”

  1. Dziadowicz

6/2018/2019

7.

Program dydaktyczno-profilaktyczny ,,Stwórzmy dzieciom równe szanse”

A. Dziarmaga

7/2018/2019

8.

Program edukacyjno- profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa ,,Jestem bezpieczny”

   W. Malińska

8/2018/2019

9.

Program zajęć stymulująco – relaksacyjnych prowadzonych Metodą Ruchu W. Sherborne”

W. Malińska

9/2018/2019

10.

Program zajęć rytmiczno-tanecznych ,,W rytmie melodii”

I. Karbarz

10/2018/2019

11.

Program nauczania języka angielskiego – wychowanie przedszkolne i klasy zerowe.

M. Bogucka, D. Łoś

11/2018/2019