Drodzy Rodzice.

 W niniejszym folderze zamieszczane są materiały ćwiczeniowe do zdalnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej i rewalidacyjnej.

Serdecznie zapraszam Rodziców, których dzieci w bieżącym roku szkolnym uczęszczały na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne, a także wszystkich chętnych do systematycznej pracy z dzieckiem w oparciu o zamieszczane materiały.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o gromadzenie pobranych kart pracy oraz nadsyłanie na niniejszy mail zdjęć dzieci podczas wykonywania zleconych ćwiczeń i zadań.

W razie jakichkolwiek, pytań, problemów proszę o bezpośredni kontakt ze mną poprzez wyżej wskazanego maila lub telefonicznie na numer 663 199 201.

 

Życzę owocnej pracy -    W. Malińska - pedagog

XIV Tydzień

29.06.2020 i 30.06.2020 Ćwiczenia - zadania do pobrania

XIII Tydzień

25.06.2020 Kategoryzacje. Wykluczanie ze zbioru - zadania do pobrania

23.06.2020 Orientacja przestrzenna- położenie przedmiotów w przestrzeni - do pobrania

22.06.2020 Orientacja kierunkowa - prawa, lewa strona - zadania do pobrania

 

XII Tydzień

 

18.06.2020 Analiza i synteza wzrokowa materiał atematyczny - zadania do pobrania

16.06.2020 Percepcja wzrokowa- spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni - zadania do pobrania

15.06.2020 Zabawy stymulujace rozwój percepcji słuchowej - zadania do pobrania

 XI Tydzień

 

09.06.2020 Rozwijanie orientacji kierunkowej- góra, dół, na środku, po prawej,po lewej - zadania do pobrania

08.06.2020 Ćwiczenia słuchu fonemowego - rymy - zadania do pobrania

X Tydzień

04.06.2020 Spostrzeganie stosunków przestrzennych- łączenie kropek - zadania do pobrania

02.06.2020 Spostrzeganie stosunków przestrzennych- zapamiętywanie ciaagu rysunków - zadania do pobrania

01.06.2020 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej materiał tematyczny i atematyczny - zadania do pobrania

IX Tydzień

27.05.2020 Spostrzeganie stosunków przestrzennych- podobieństwo połozenia dwóch przedmiotów, położenie szczegółów - zadania do pobrania

26.05.2020 Stałość spostrzegani- stałość kształtu, odróżnianie figur od tła, porównywanie wielkości takiej samej figury - zadania do pobrania

25.05.2020 Kategoryzacje- zwierzęta wiejskie, leśne, egzotyczne. Analiza i synteza wzrokowa - puzzle - zadania do pobrania

VIII Tydzień

22.05.2020 Koordynacja wzrokowo-ruchowa - rysowanie po zaznaczonej linii, rysowanie linii prostych bez ograniczenia pola - zadania do pobrania

21.05.2020 Analiza i synteza wzrokowa - układanki z figur geometrycznych - zadania do pobrania

20.05.2020 Rozwijanie orientacji przestrzennej - zadania do pobrania

19.05.2020 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej na materiale tematycznym - zadania do pobrania

18.05.2020 Ćwiczenia słuchowe-zabawy z sylabami - zadania do pobrania

VII Tydzień

 15.05.2020 Ćwiczenia słuchu fonemowego- liczenie słów w zdaniach - zadania do pobrania

14.05.2020 Kontynuowanie sekwencji z dwóch-trzech elementów - materiał tematyczny - zadania do pobrania

13.05.2020 Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni - położenie szczegółów - zadania do pobrania

12.05.2020 Ćwiczenia rozwijajace percepcję wzrokową wg M Frostig, D. Horne - spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni odwrócenia i rotacje - zadania do pobrania

11.05.2020 Stałość spostrzegania- stałość wielkości. Koordynacja wzrokowo-ruchowa - rysowanie bez ograniczenia pola - zadania do pobrania

VI Tydzień

08.05.2020 Ćwiczenia słuchowe - różnicowanie głosek w nagłosie - zadania do pobrania

07.05.2020 Percepcja wzrokowa - zadania do pobrania

06.05.2020 Kategoryzacje - cechy jakościowe Wykluczanie ze zbioru - zadania do pobrania

05.05.2020 Plątaninki konturowe. Wyszukiwanie takich samych obrazków. Dostrzeganie różnic w obrazkach sytuacyjnych - zadania do pobrania

04.05.2020 Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i grafomotoryczną. Różnicowanie kierunków prawa-lewa - zadania do pobrania

V Tydzień

30.04.2020 Ćwiczenia słuchu fonemowego - rymy - zadania do pobrania

29.04.2020 Grafopercepcja - zadania do pobrania

28.04.2020 Ćwiczenia słuchu fonemowego-wysłuchiwanie głosek w nagłosie, rymy - zadania do pobrania

27.04.2020 Analiza i synteza wzrokowa materiał atematyczny - zadania do pobrania

IV Tydzień

24.04.2020 Zabawy rozwijające spostrzegawczość wzrokową i logiczne myślenie - zadania do pobrania

23.04.2020 Rozwijanie słuchu fonemowego. kolorowanka matematyczna -rozpoznawanie liczb w zakresie 10 - zadania do pobrania

22.04.2020 Sekwencje - kontynuowanie i uzupełnianie, układanki, zagadki logiczne - zadania do pobrania

21.04.2020 Ćwiczenia słuchowe - zabawy z sylabami - zadania do pobrania

20.04.2020 Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej - zadania do pobrania

 

III Tydzień

17.04.2020 Szeregi - naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie luk - zadania do pobrania

16.04.2020 Orientacja kierunkowa - różnicowanie kierunków prawa - lewa - zadania do pobrania

15.04.2020 Wyszukiwanie różnic, ciągi logiczne, puzzle, kontynuacja wzoru - zadania do pobrania

14.04.2020 Relacje przestrzenne, sekwencje, skojarzenia, rysowanie po śladzie - zadania do pobrania

II Tydzień

10.04.2020 Kategorie tematyczne, analiza i synteza wzrokowa, wykluczanie ze zbioru - zadania do pobrania

09.04.2020 Zabawy słuchowe, pamięć i koordynacja wzrokowo-ruchowa - Zadania do pobrania

08.04.2020 Ćwiczenia mięśni ręki i palców, kategoryzacje, wykluczanie ze zbioru, uzupełnianie szeregów - zadania do pobrania

07.04.2020 Zabawy rozwiające małą motorykę, szeregi, analiza ... - zadania do pobrania

06.04.2020 Ćwiczenia wspomagające koordynację półkul mózgowych, relacje czasowe, łączenie cech, rysowanie po śladzie - zadania do pobrania

 I Tydzień

 26.03.2020 - Ćwiczenia motoryki małej - zadanie do pobrania

26.03.2020 - Historyjka obrazkowa - zadanie do pobrania

26.03.2020 - Łączenie punktów - zadanie do pobrania

26.03.2020 - Znajdź różnice - zadanie do pobrania

27.03.2020 Ćwiczenia - zadanie do pobrania

30.03.2020 Ćwiczenia do pobrania

31.03.2020 Ćwiczenia  do pobrania

01.04.2020 Zabawa ruchowa ..., zabawa relaksacyjno - odprężająca - zadania do pobrania

02.04.2020 Ćwiczenia aktywizujące prawą i lewą półkule mózgu, liczenie, kontynuowanie sekwencji - zadania do pobrania

03.04.2020 Ćwiczenia słuchu fonemowego, następstwa czasowe, rymy, pamięć i koordynacja wzrokowo-ruchowa - zadania do pobrania