Drodzy Rodzice.

W niniejszym folderze zamieszczane są materiały ćwiczeniowe do zdalnej pracy logopedycznej.

Serdecznie zapraszamy Rodziców, których dzieci w bieżącym roku szkolnym uczęszczały na zajęcia logopedyczne, a także wszystkich chętnych do systematycznej pracy z dzieckiem w oparciu o zamieszczane materiały.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o gromadzenie pobranych kart pracy oraz nadsyłanie na niniejszy mail zdjęć dzieci podczas wykonywania zleconych ćwiczeń i zadań.

W razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę o bezpośredni kontakt ze mną poprzez wyżej wskazanego maila oraz telefonicznie na numer 695 243 845.

 

Życzę owocnej pracy -  A. Głowacka - logopeda

XIII Tydzień

 

26.06.2020 Ćwiczenia dla młodych - zadania do pobrania

25.06.2020 Głoski-sz_rz_cz_-r - zadania do pobrania

22.06.2020 Głoski L i R - zadania do pobrania

XII Tydzień

19.06.2020 Ćwiczenia dla najmłodszych - zadania do pobrania

18.06.2020 Głoski-S_Z_K_G_R - zadania do pobrania

15.06.2020 GŁOSKA-SZ_-S_-L - zadania do pobrania

 

 XI Tydzień

12.06.2020 GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA - zadania do pobrania

8.06.2020-GŁOSKA-R_-W_-F_-SZ - zadania do pobrania

X Tydzień

05.06.2020-Ćwiczenia-dla-najmłodszych - zadania do pobrania

04.06.2020-Głoski-K_-R_-C_-SZ - zadania do pobrania

02.06.2020 Głoski-K_SZ_R - zadania do pobrania

01.06.2020 Głoski-SZ_-K-T_-L_-ćwiczenia-oddechowe - zadania do pobrania

 

IX Tydzień

28.05.2020 Głoski SZ,S,K,G -zadania do pobrania

27.05.2020 Głoski SZ,R - zadania do pobrania

26.05.2020 26.05.20 Głoski SZ,K,R, - zadania do pobrania

25.05.2020 25.05.20 Głoski SZ, S, R, K - zadania do pobrania

VIII Tydzień

22.05.2020 Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, bajki logopedyczne dla najmłodszych - zadania do pobrania

21.05.2020 Głoski K,G,F,W,S,SZ ćwiczenia słuchowe - zadania do pobrania

20.05.2020 Głoski L, R, SZ, historyjki obrazkowe, ćwiczenia słuchowe - zadania do pobrania

19.05.2020 Głoski SZ, L, R, ćwiczenia słuchowe - zadania do pobrania

18.05.2020 Głoski K, L, S, różnicowanie S-SZ - zadania do pobrania

VII Tydzień

15.05.2020 Ćwiczenia dla najmłodszych - zadania do pobrania

14.05.20 głoska SZ, ćwiczenia słuchowe - zajęcia do pobrania

13.05.2020 Głoska SZ, ćwiczenia oddechowe, głoska W - zadania do pobrania

12.05.2020 ANALIZA I SYNETZA SYLABOWA, GŁOSKI OPOZYCYJNE-zadania do pobrania

11.05.20 RÓŻNICOWANIE GŁOSEK W-F, głoska SZ, ćwiczenia ogólnorozwojowe - zadania do pobrania

VI Tydzień

 

08.05.20 ćwiczenia usprawniające artykulatory, ćwiczenia słuchowe, głoska SZ - zadania do pobrania

07.05.20 Ćwiczenia oddechowe, głoska SZ, S, K, W, R - zadania do pobrania

06.05.2020 Głoska SZ,R, ćwiczenie analizy sylabowej, ćwiczenie pamięci słuchowej - zadania do pobrania

05.05.2020 Ćwiczenia słuchowe, głoska W, SZ - zadania do pobrania

04.05.2020 Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, głoska W, SZ, S - zadania do pobrania

 

V Tydzień

30.04.2020 Głoski R-L, S, ćwiczenia artykulacyjne - zadania do pobrania

29.04.20 Głoska SZ,K, ćwiczenia oddechowe - zadania do pobrania

28.04.2020 Ćwiczenia gimnastyki buzi i jęzka, głoski L, R, S - zadania do pobrania

27.04.2020 Głoska SZ, L-J, S - zadania do pobrania

IV Tydzień

24.04.20 Ćwiczenia logopedyczne dla najmłodszych - zadania do pobrania

23.04.20 ćwiczenia słuchowe, głoska SZ - zadania do pobrania

22.04.2020 Głoska W, S, SZ, K, R - zadania do pobrania

21.04.2020 Głoska R, ćwiczenia oddechowe, głoska SZ - zadania do pobrania

20.04.2020 Głoska L, K,ciągi przyczynowo-skutkowe - zadania do pobrania

 

III Tydzień

17.04.2020 Gimnastyka buzi i języka dla najmłodszych - zadania do pobrania

16.04.2020 Ćwiczenia głoski SZ, ćwiczenia oddechowe i słuchowe - zadania do pobrania

15.04.2020 Ćwiczenia głoski R, W, K, S - zadania do pobrania

14.04.2020 Głoska SZ, smok Seweryn - zadania do pobrania

II Tydzień

10.04 2020 Ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę małych dzieci - zadania do pobrania

09.04.2020 Głoski L, K, SZ zadnia do pobrania

08.04.2020 Głosk i R, SZ, S - zadania do pobrania

07.04.2020 Artykulacja głosek W, F, S - zadania do pobrania

06.04.2020 Artykulacja głoski L, głosek syczących i szumiących - zadania do pobrania

 I Tydzień

26.03.2020 -Zabawy logopedyczne - zajęcia do pobrania

26.03.2020 - Rybki w morzu - zajęcia do pobrania

26.03.2020 załączniki do ćwiczeń do pobrania

27.03.2020 Zajęcia z logopedii - zadanie do pobrania

30.03.2020 logopedia - zadania do pobrania

31.03.2020 Logopedia - zadania do pobrania

01.04.2020 Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i doskonalące pamięć słuchową,Rymy i zabawy głoskami - zadania do pobrania

02.04.2020 gra głoski s-sz, artykulacja głosek f oraz l, zabawy słowno-ruchowe gimnastyka buzi i języka - zadanie do pobrania

03.04.2020 Język hop do góry - zadania do pobrania