Drukuj
Odsłony: 2810

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich

6.00 - 8.00 rozmowy indywidualne z dziećmi, rodzicami ( w miarę potrzeb wymiana bieżących informacji )

8.15 – 8.30 porządkowanie sali.

8.30 - 9.00   Śniadanie.

9.00 – 9.15 I zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania

           przedszkolnego.

9.30 – 11.45 Zabawy swobodne w sali. Pobyt na świeżym powietrzu.

  1. 11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

12.30 – 14.00 Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek i utworów literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela i odtwarzanych z płyt, zabawy wyciszające – relaksacyjne i zabawy integrujące grupę.

14. 00 – 14.10 zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.10 – 15.30 Podwieczorek.

14.30 – 16.00 Zabawy i zajęcia indywidualne oraz w małych grupach.

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 letnich

6.00 – 8.00

8.15 – 8.30

8.30 – 9.00

9.00 – 9.30

           przedszkolnego.

9.30 – 10.00

10.00 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 16.00