Nasze Przedszkole powstało 1 lutego 1970 roku. Jednopiętrowy budynek z nowoczesnym placem zabaw położny jest w malowniczym miejscu otoczony parkiem. Przez szereg lat funkcjonowało jako przedszkole czterooddziałowe. Po likwidacji 2 innych palcówek przedszkolnych sala gimnastyczna w naszym przedszkolu została zaadoptowana na salę zabaw. Obcenie do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 - 5 lat.

W chwili obecnej placówką kieruje mgr Marta Popek. Kadra pedagogiczna składa się z 10 nauczycieli. W obsłudze pracuje 9 osób. W budynku oprócz sal dydaktycznych, pomieszczeń socjalnych oraz zaplecza kuchennego znajduje się dział księgowości obsługujący cztery placówki oświatowe działajace na terenie gminy Opatów.

Naszym wychowankom zapewniamy:

  • fachową opiekę w godz. 6.00-16.00,
  • program zajęć zgodny z wymaganiami MEN,
  • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany i doświadczony personel,
  • wszychstronne nauczanie poprzez zabawę,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • smaczne posiłki,
  • wycieczki,
  • wyjścia do Miejskiego Ośrodka Kultury, na spektakle, przedstawienia i filmy,
  • zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
  • organizację uroczystości przedszkolnych, imprez okolicznoścowych i kulturalnych