Dyrektor: mgr Marta Popek

Nauczyciele:

mgr Anna Rączkiewicz

 

mgr Anna Dziadowicz

Wiesława Słapek

mgr Dorota Chruściel

mgr Elżbieta Wójcik

mgr Grażyna Hajdukiewicz

lic. Grażyna Walkiewicz

mgr Iwona Karbarz

mgr Wioletta Malińska

mgr Anna Dziarmaga

mgr Bernadetta Budna

 

Pracownicy:

Księgowość:

Zuzanna Ryczkowska

Elżbieta Nowak

Intendentka:

Pracownik Gospodarczy:

Grzegorz Maliński

Pracownicy Kuchni:

Alicja Cieszkowska - szefowa kuchni

Alina Wyrzykowska

Anna Urbańska

Woźne oddziałowe:

Edyta Szczepańska

Małgorzata Bugaj

Małgorzata Krzemińska

Danuta Gębora