Drodzy Rodzice.

 W niniejszym folderze zamieszczane są materiały ćwiczeniowe do zdalnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej i rewalidacyjnej.

16.04.2021 Ćwiczenia słuchowe-zabawy z sylabami

15.04.2021 Szeregi - naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie luk

14.04.2021 Plątaninki konturowe. Wyszukiwanie takich samych obrazków. Dostrzeganie różnic w obrazkach sytuacyjnych

13.04.2021 Segregowanie obiektów wg podanego kryterium. Składanie obrazka rozciętego skośnie na 5 części. Kolorowanie mandali wg kodu.

12.04.2021 Ćwiczenia słuchowe - analiza sylabowa, liczenie sylab w słowach, wyszukiwanie rymów

09.04.2021 Kategoryzacje - segregowanie obrazków wg podanego kryterium. Wykluczanie ze zbioru.

08.04.2021 Dorysowywanie elementu do podstawowego wzoru, odwzorowywanie sekwencji graficznych, wyszukiwanie takich samych wzorów graficznych

07.04.2021 Wyszukiwanie różnic, ciągi logiczne, układanie obrazka z części, kontynuacja wzoru

06.04.2020 Orientacja kierunkowa - różnicowanie kierunków prawa - lewa

02.04.2021 Łączenie cech. Wyszukiwanie różnic. Kolorowanie kartki wielkanocnej

01.04.2021 01.04.2021 Sekwencje - kontynuowanie i uzupełnianie, układanki, zagadki logiczne

31.03.2021 Analiza sylabowa wyrazów. Rysowanie obrazków rozpoczynających się, kończących się sylabą - KA . Ćwiczenia grafomotoryczne

30.03.2121 Uzupełnianie kategorii. Wykluczanie ze zbioru niepasującego elementu. Rysowanie szlaczków po śladzie

29.03.2021 Wysłuchiwanie głosek w nagłosie, układanie sekwencji obrazków wg polecenia słownego, wyszukiwanie braków w obrazkach, kolorowanie wg wzoru.