Kontakt dziecka z mediami powinien być kontrolowany przez opiekunów. Warto mieć na uwadze czas poświęcony telewizji czy komputerowi oraz jakość programów z jakich korzysta dziecko. Rodzice mają możliwość zabezpieczenia wybranych kanałów, tak aby dziecko korzystało tylko z tych wybranych. Pamiętać należy, że media dla dzieci są źródłem pozyskiwania wiedzy. Dzięki temu dzieci mogą same się uczyć, podróżować po wirtualnym świecie i rozwijać się intelektualnie. Mogą  zajrzeć do wnętrza ziemi czy wybrać się

w przestrzeń kosmiczną. Filmy czy programy edukacyjne powinny być dostosowane do wieku dziecka. Nie służą one wychowaniu dzieci – od tego są rodzice.

Dziecięca wyobraźnia najintensywniej rozwija się w wieku przedszkolnym. W tym okresie od rodziców, opiekunów i wychowawców przedszkolnych zależy, by została właściwie wykorzystana. Świat dziecka w dwu pierwszych latach życia ograniczony jest do tego, co spostrzega wokół siebie, natomiast starsze dziecko poszerza go o to, co możliwe do wyobrażenia. Podejmuje wiele działań na niby, grając różne postacie i wykorzystując zastępcze przedmioty.

Dziewczynki zawsze bawią się lalkami, a chłopcy uwielbiają zabawę samochodami. Dziewczynki są z natury ciche i ułożone, a chłopcy to rozrabiacy i łobuzy. Te i podobne stereotypowe stwierdzenia na trwałe wpisały się w poglądy dotyczące wychowania. Aby zacząć postępować na przekór tym poglądom należy poddać je bliższej analizie. Oto kilka najczęściej występujących stereotypów:

Warto odpowiedzieć na to pytania w kontekście problemu przygotowania do przedszkola dzieci z niepokojącymi objawami - coraz częściej w ostatnich latach obserwowanego przez pediatrów i zgłaszanego przez nauczycieli.

Katar, ból gardła, lekki kaszel- takie dolegliwości pojawiają się u większych maluszków już na początku jesieni, od chwili, gdy zaczną uczęszczać do przedszkola. Przytrafia się to częściej dzieciom nieposiadających starszego rodzeństwa ,czyli takim, które wcześniej tylko sporadycznie miały kontakt z innymi wirusami, bakteriami przynoszonymi przez rodzeństwo ze środowiska rówieśniczego. Może także pojawić się dylemat, czy malucha naprawdę boli gardło lub brzuch, czy jednak zgłasza te dolegliwości, aby nie pójść do przedszkola w którym nie czuje się do końca dobrze (bo nie zdążył się jeszcze w nim zadomowić). Swoja droga to czasami błędne koło, bo stres związany z koniecznością chodzenia do niezbyt lubianego przedszkola obniża odporność dziecka…. Jednak z edukacji przedszkolnej rezygnować się nie powinno i należy uwierzyć, ze trudności adaptacyjne mina, a wraz z nimi stres, czyli czynnik zwiększający podatność na infekcje.

 

ogłoszenie kącik wymiany książek 1

dzieci

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄCIKA WYMIANY KSIĄŻEK:


1. Każdy może przynieść własne książki z domu i ustawić je na wyznaczonych półkach.

2. Każdy jest zobowiązany do utrzymywania porządku miedzy książkami – prosimy o uwrażliwienie dzieci na zachowanie porządku i dbanie o książki.

3. Wymieniamy pozycje czytelnicze zgodnie z zasadą „książka za książkę”

4. Po przeczytaniu książeczki przynosimy ją do Kącika i wybieramy koleją

5. Prosimy o pomoc w wzbogacaniu różnorodności Kącika Wymiany Książek.

6. Dbajmy o książki – zwracamy uwagę dzieci na konieczność poszanowania wartości jakimi są książki, dlatego zwracamy uwagę na zachowanie książek w jak najlepszej kondycji (czysta książeczka jest bardziej atrakcyjna niż brudna i porwana).

7. W razie przypadkowego zniszczenia książki, rodzic zobowiązany jest do naprawy szkody.

8. Czytamy wspólnie z dzieckiem.