Wychowując dzieci trzeba pamiętać o wyznaczaniu im pewnych granic, w przeciwnym wypadku dajemy im do zrozumienia, że są wszechmocne, że ich zachcianki są najważniejsze. Postawa taka prowadzi do egocentryzmu, do przekonania, że świat kręci się wokół nich. Pierwsze lata życia są najważniejsze, gdyż kształtuje się charakter i podstawy osobowości.

Okazujmy dzieciom czułość, ale pamiętajmy o wyciąganiu odpowiednich konsekwencji kiedy trzeba. W ten sposób uczynimy z nich istoty pewne siebie, mające poczucie kontroli nad własnym życiem. Poczują się odpowiedzialni za własne decyzje. Powinny potrafić dokonywać wyborów i liczyć się z ich konsekwencjami.

Być dobrym rodzicem!

Czyli książki i poradniki dla Rodziców!

Aby być dobrym rodzicem, nie wystarczy polegać jedynie na własnych instynktach i spostrzeżeniach. Nawet najczulsi i najbardziej nastawieni pozytywnie rodzice w kierunku nowoczesnego wychowywania dzieci popełniać mogą błędy, często nieświadomie. W ich szybkim eliminowaniu pomóc może fachowa literatura. Książki i poradniki dla rodziców polecane przez nas, w każdym przypadku przygotowane zostały przez zespoły profesjonalistów, na co dzień funkcjonujących wśród rozległych dziedzin naukowych, na czele z psychologią, pedagogiką. Dzięki ich wytężonej pracy i obserwacjom powstał cały szereg publikacji, dzięki których studiowaniu wychowanie dzieci na co dzień staje się jeszcze większą przyjemnością.

Co sprawia, że określamy nasze dzieci mianem inteligentnych? Jak tę naturalną bystrość w nich umiejętnie wspomagać i rozwijać? Odpowiedź jest prosta
– przez...zabawę!

   Co to jest inteligencja?

Czasem jest to wczesne opanowanie umiejętności liczenia czy pisania, a innym razem jest to „ coś „, co trudno zdefiniować. Tym czymś może być naturalna dojrzałość, ciekawość, niezwykła intuicja, która dziecko wyróżnia na tle innych. Czy da się ją rozwijać? Owszem! I to nawet podczas wyjścia do sklepu czy w trakcie wykonywania innych codziennych czynności. Bo wszystkie dzieci najchętniej uczą się przez zabawę. Dużo łatwiej przyswajają wiedzę, która przekazywana jest im
w sposób kreatywny.

   Oto co możemy zrobić, aby pomóc swojemu dziecku osiągać nie tylko lepsze wyniki w nauce, ale również rozbudzić w nim entuzjazm.

  

Wspólne pogaduchy

Zadajemy dziecku otwarte pytania, np. „Co się stanie, jeśli zatrzymaliśmy się na lody w drodze do przedszkola​?’’. Pytania takie pomogą dziecku zastanowić się co wie
i pokażą, że jego opinia ma znaczenie. Nie martwmy się, czy ono jest za małe, by zrozumieć. Podobnie, nie bójmy się używać stosunkowo wyrafinowanego słownictwa. Możliwe, że początkowo dziecko nie będzie rozumiało znaczenia wszystkich słów, ale użyte wielokrotnie w różnym kontekście pomogą mu poznać ich znaczenie. Warto, by rozmowa była nas priorytetem. Szczególnie opowiadanie
o codziennych „dorosłych” czynnościach rozwija dzieci – pokazuje im świat
i wprowadza do ich słownika nowe słowa i pojęcia.

  

Bezcenne książki

Badania wielokrotnie wykazały, że dostęp do książek i czas poświęcony na czytanie dziecku (jeden na jednego) są predyktorem sukcesu szkolnego. Czytanie pobudza mózg i buduje wiedzę ogólną o świecie. Jest ono podstawą wszelkiej nauki i pozwala na przyswajanie treści ze wszystkich dziedzin , w tym matematyki. Modelujmy
w dziecku nawyk czytania. Widok rodziców czytających dla przyjemności będzie zaraźliwy, zachęcajmy dziecko do przytulania się i wspólnego czytania. Rozmawiajmy z dzieckiem o tym, co przeczytaliśmy. Takie rozmowy są szansą na rozbudowywanie słownictwa dziecka, ćwiczą umiejętność rozumienia tekstu.

  

Zagadki, łamigłówki

Kiedy bawimy się z dzieckiem w przedszkole czy sklep, zamiast zwykłych zadań, warto układać polecenia w formie łamigłówek czy zagadek. Dzięki temu dziecko nie tylko poznaje podstawowe zagadnienia, ale i rozwija zdolności manualne, językowe
i społeczne. Najważniejsze jest jednak, aby na tak wczesnym etapie rozwoju wykształcić w maluch przekonanie, że nauka może być rozrywką, a nie przykrym obowiązkiem.

  

Celebrowanie dziecięcej ciekawości

Od przedszkolaków aż bije ciekawość świata i życia. Pobudzajmy ją w tych działaniach, które najbardziej lubi dziecko. Interesujmy się tym w co się bawi nasz maluch. Zadawajmy pytania, rozmawiajmy, a wychowamy mądre dziecko. Poświęćmy trochę czasu by włączyć je do tego, czym się my interesujemy. Jeśli zaszczepimy w dziecku swoje pasje, będziemy mogli wspólnie się nimi cieszyć.

  

Tajemnice codzienności

Spróbujmy podczas codziennych czynności inicjować sytuacje ćwiczące umiejętności i wiedzę nabytą w przedszkolu. Jak to zrobić? Kiedy np. jadąc mijamy młyn, zamiast powiedzieć „Zobacz młyn!”, zapytajmy „Jak sądzisz co się tam robi?”. Zachęcajmy dziecko do obserwacji świata. Zwykłe wyjście do sklepu może być szansą na rozbudowanie słownictwa i umiejętności matematycznych. Poprośmy dziecko
o wyjęcie z portfela 2 zł lub wymienienie liter, na które zaczynają się owoce
w naszym wózku. Można próbować uczyć porównywania cen i wydawania reszty.

   Umiejętne chwalenie

Trudno znosi się porażki, jeśli ciągle mówiono nam, że jesteśmy najlepsi. Dzieci wychowywane w poczuciu bezwzględnego geniuszu i swojej świetności, kiedy idą do szkoły nie potrafią pogodzić się z przegraną czy gorszymi ocenami. Dzieci chwalone za rozwiązania problemu są bardziej zmotywowane w szkole niż te, którym często mówiono, że są inteligentne. Dzieci, które przesadnie są utwierdzane w swojej niezwykłości, często stają się sfrustrowani, kiedy coś nie przychodzi im łatwo. Zamiast ciągle wyrażać ogólne uznanie, pochwalmy konkretne osiągnięcia („ Jestem dumna z tego w jaki sposób znalazłaś/łeś rozwiązanie tego problemu!”).

  

Radość życia najważniejsza

Niezależnie czy nasze dziecko jest bardzo inteligentne, czy średnio, najlepsze co możemy dla niego zrobić, to być zaangażowanym w jego wychowanie. Naszym zadaniem jest pomóc dziecku być najlepszym, jakie może być.

Za „Biblioteczka Mamo To Ja” 2017r. opracowała A. Rączkiewicz

Dziecięcy upór nierzadko doprowadza do rozpaczy zarówno rodziców, jak i osoby w najbliższym otoczeniu. Ale co to właściwie znaczy, że dziecko jest uparte?

Uparte dziecko zwykle cechuje bardzo silne poczucie niezależności. Z jednej strony jest to zjawisko bardzo pozytywne, ponieważ osoby niezależne są zwykle stanowcze, pewne siebie, zdecydowane i wytrwałe. Z drugiej - niezależności zwykle towarzyszy nieustępliwość, kłótliwość i buntowniczość. Silna wola upartego dziecka zwykle stoi jednak w sprzeczności z tym, co dorośli uważają za najlepsze dla niego. Dlatego głównym zadaniem osób, pod których opiekę trafia takie dziecko jest umiejętne skierowanie jej ku odpowiednim celom.

Wiele typowych cech "uparciucha" ma związek z jego temperamentem, czyli wrodzoną skłonnością do reagowania w określony sposób. Na ogół uważa się, że temperament jest cechą wrodzoną każdej jednostki. Prowadzone badania psychologiczne wykazują jednak, iż zachowanie dziecka jest wypadkową temperamentu i stosowanych metod wychowawczych. Dlatego tak trudno rozgraniczyć te dwa czynniki warunkujące proces wychowania dziecka.

Uważa się zatem, że u podstaw postępowania dziecka leży jego temperament, ale charakterystyczne zachowania dziecka (dobre lub złe) kształtuje dopiero jego wychowanie społeczne.

Główne elementy wychowania to: modelowanie, wzmacnianie i karanie.

Modelowanie można zdefiniować jako uczenie się na przykładach. Mamy z nim do czynienia, kiedy dziecko uczy się zachowywać w określony sposób, obserwując innych. Przykładem tego jest sytuacja, w której dziecko obserwuje płaczącego rówieśnika chcącego dostać ciastko. Jeśli jego krzyk przyniesie pożądany efekt, bardzo prawdopodobne, iż dziecko wyniesie z tego stosowną naukę dla siebie. Dlatego też tak ważne jest, abyśmy sami dostarczali dziecku odpowiednich przykładów zachowań. Jeśli często będziemy podczas kontaktów z nim wpadali w gniew, możemy mieć pewność, że w sytuacji własnej frustracji zareaguje ono podobnie. Nie pomoże tłumaczenie, ponieważ modelowanie wpływa na dziecko silniej niż słowa.

Wzmocnienie - na ogół przez wzmocnienie rozumie się dawanie dziecku rzeczy (zabawek, słodyczy) w zamian za jego dobre zachowanie. Takie myślenie jest znacznym uproszczeniem. Wzmocnienie ma doprowadzić do powtarzania się pozytywnych zachowań w przyszłości, ale powinno to być wzmocnienie społeczne (uśmiech, dotyk, poświęcenie dziecku uwagi), to ono, wbrew pozorom, ma największy wpływ na zachowanie dziecka. Żadne pojedyncze wzmocnienie nie będzie miało jednak znaczącego wpływu na zachowanie, ponieważ działa ono powoli i żeby przyniosło zauważalne efekty, musi się często powtarzać

Karanie - znacznie osłabia wzmacnianie, zwłaszcza jeśli jest ono stosowane nieumiejętnie. Dziecko musi dokładnie rozumieć, dlaczego zostało ukarane. W przeciwnym wypadku kara prowadzi jedynie do powstawania u dziecka frustracji. Jeśli jednak jest ona stosowana odpowiednio i konsekwentnie, może przynieść satysfakcjonujące rezultaty w wychowaniu upartego dziecka.

Do najczęstszych kłopotów, jakie sprawiają małe i uparte dzieci, należą: napady złości, agresja, problemy zjedzeniem, ubieraniem się, kłamstwa i rywalizacja pomiędzy rówieśnikami. Pierwszym z nich są napady złości, którym często towarzyszą zachowania agresywne.

Napady złości mają określony cel, którym jest próba zwrócenia na siebie uwagi lub sposób na otrzymanie upragnionej rzeczy. Jeśli dziecko ma skłonność do reagowania w ten sposób, należy dążyć do ograniczenia częstotliwości i zmniejszenia intensywności tych zachowań. Pomóc w tym mogą następujące zalecenia:

chwalmy dobre zachowanie dziecka, ilekroć poradzi sobie ono z daną sytuacją w odpowiedni sposób, nie wykorzystując płaczu, krzyku i ciskania przedmiotami,

podejmujmy działanie, zanim rozpocznie się napad, zwykle poprzedza go złe zachowanie (płacz, krzyk),

ignorujmy napady złości; nie jest to łatwe, ale daje pewność, że dziecko nie otrzyma za to nagrody w postaci zainteresowania się jego osobą; oczywiście nie polega to na pozostawieniu dziecka samemu sobie,

starajmy się, aby napad złości nie przyniósł pożądanych przez dziecko rezultatów w postaci np. uniknięcia czegoś, tylko dlatego, że dziecko krzyczy i płacze,

nie pozwólmy wyprowadzić się z równowagi; nigdy na dziecko w takiej sytuacji nie krzyczmy,

po ataku złości nie wracajmy do tego; nie roztrząsajmy,

dajmy dziecku do zrozumienia, że rozumiemy jego zdenerwowanie, ale dopiero wtedy, gdy się uspokoi.

Można wtedy powiedzieć: "Przykro mi, że byłeś tak strasznie zły, ale takie zachowanie nie jest dobrym rozwiązaniem"; dziecko w wieku przedszkolnym potrafi już zrozumieć taki komunikat.

z czasem możemy też uczyć dziecko wyrażania swoich uczuć za pomocą słów; kiedy dziecko nabierze w tym wprawy, ataki złości staną się coraz rzadsze.

Wiele upartych dzieci bije, popycha, gryzie, rzuca różnymi przedmiotami, aby osiągnąć określony cel. W późniejszym wieku tego typu agresja słabnie, ale najczęściej zastępuje ją agresja słowna. Dlatego warto pracować nad tym, aby redukować tego typu zachowaniu jeszcze w dzieciństwie. Istnieje na to kilka sposobów:

podobnie jak w przypadku napadów złości, chwalmy malucha, kiedy swoją frustrację rozładowuje w sposób nieagresywny,

kiedy kryzys mija, uczmy dziecko innych, niż agresja zachowań. Począwszy od trzeciego roku życia możemy udzielać takich na przykład rad: "Jeśli jesteś zły, weź głęboki oddech i przyjdź ze mną porozmawiać"; z czasem dziecko nauczy się stosować tę metodę,

ograniczajmy, i prośmy o to również rodziców dzieci, oglądanie nieodpowiednich programów telewizyjnych,

starajmy się, aby malec nigdy nie osiągał tą drogą swojego celu; jeśli zabrał innemu dziecku zabawkę, kategorycznie musimy zażądać jej zwrócenia,

natychmiast, beż żadnego ostrzeżenia stosujmy "minuty karne" (polegają one na pozostawieniu dziecka na kilka minut w jakimś nudnym miejscu i niezwracaniu na niego uwagi); ostrzeżenie dziecka jest w rzeczywistości darowaniem mu,

okażmy dziecku, że rozumiemy jego złość, ale jednocześnie dajmy mu do zrozumienia, że takie zachowanie nie będzie akceptowane. Możemy wtedy powiedzieć: "Wiem, że byłeś zły, ale nie wolno Ci nikogo uderzyć, nawet jeśli nie wiem jak byłbyś wściekły".

Współuczestniczenie w wychowywaniu upartego dziecka nie jest zadaniem łatwym. Jeśli jednak nie podejmiemy żadnego działania, trudności z jego zachowaniem będą narastały i zaowocują poważnymi problemami w szkole. Powyższy artykuł jest jedynie sugestią, wskazówką dla bezsilnych rodziców i wychowawców "małych uparciuchów".

Opracowała : Iwona Karbarz na podstawie publikacji    

R. Forehand, N. Long "Jak wychowywać uparte dziecko?", przeł. J. Sojko, Warszawa 2000

Porozumienie bez Przemocy (PbP)

       Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC), nazywane także „językiem serca”, to przypomniany i upowszechniony przez Rosenberga sposób komunikowania się z ludźmi, w którym przyczyniamy się do poprawy jakości życia, swojego i innych. Nie ma w tej metodzie niczego nowego. Rosenberg nie odkrył Ameryki. Odkurzył starą prawdę, że podstawową potrzebą człowieka jest zaspokajanie potrzeb drugiego. Pokazał, jak mówić i słuchać, by słowa miały znaczenie, czyli były nośnikiem tego, co widzimy, słyszymy, co czujemy i czego potrzebujemy. Istotą Porozumienia bez Przemocy jest nastawienie na obserwację, nazywanie uczuć, uzewnętrznianie potrzeb i poszukiwanie najlepszej z możliwych strategii, która zaspokoi potrzebę – naszą lub drugiego człowieka. Taki sposób komunikacji pozwala ujrzeć siebie w nowym świetle, a drugiego dostrzec tak, jakbyśmy go spotkali po raz pierwszy w życiu. W takiej rzeczywistości łatwiej nawiązać bliskie relacje, być w kontakcie z samym sobą i z drugim. Łatwiej prawdziwie usłyszeć swoje dziecko. Ten sposób komunikacji z jednej strony pozwala nam wyrażać się szczerze, bez obawy, że kogoś zranimy, z drugiej – empatycznie odbierać innych.