Drukuj
Odsłony: 208

Oświadczenie woli rodzica kandydata zakwalifikowanego do Przedszkola Publicznego w Opatowie

 

zarządzenie nr 17/2020

załącznik do zarządzenia nr 17/2020

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

regulamin przyjmowania dzieci do przedszkola

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 3a

załącznik nr 4

załącznik nr 5