Organizator: Przedszkole Publiczne w Opatowie, oraz nauczycielki: Elżbieta Wójcik, Iwona Karbarz

Regulamin Konkursu Plastycznego „PORTRET MOJEJ RODZINKI”