Organizator: Przedszkole Publiczne w Opatowie, oraz nauczycielki: Elżbieta Wójcik, Iwona Karbarz

Regulamin Konkursu Plastycznego „PORTRET MOJEJ RODZINKI”

REGULAMIN KONKURSU PLASTCZNO-TECHNICZNEGO

„MOJE PRZEDSZKOLE”

 

1.Organizator;

Przedszkole Publiczne – nauczyciele: Anna Dziadowicz, Iwona Karbarz

  1. Adresaci;

Dzieci i Rodzice

  1. Temat: praca przestrzenna pt. „MOJE PRZEDSZKOLE
  2. Technika: dowolna przestrzenna z użyciem pudełek tekturowych i innych materiałów wtórnych .
  3. Forma Pracy: jedna praca wykonana przez rodzica i dziecko.

Do prac powinna zostać dołączona następująca informacja:

Imię i nazwisko dziecka/ nazwa grupy przedszkolnej

  1. Termin: wykonane prace należy dostarczyć do pań wychowawczyń, do dnia 29 10.2021r.
  2. Ocena pracy: prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową, ocenie podlega pomysłowość, oryginalność, estetyka, kompozycja, wkład pracy dzieci i rodzica.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników nastąpi 04 11 2021r.

 

9.Uwagi: prace techniczne nie będą zwracane autorom, zostaną wystawione na ekspozycję podczas uroczystości z okazji nadania imienia przedszkolu.

10.Nagrody:prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w/w konkursie.