ogłoszenie kącik wymiany książek 1

dzieci

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄCIKA WYMIANY KSIĄŻEK:


1. Każdy może przynieść własne książki z domu i ustawić je na wyznaczonych półkach.

2. Każdy jest zobowiązany do utrzymywania porządku miedzy książkami – prosimy o uwrażliwienie dzieci na zachowanie porządku i dbanie o książki.

3. Wymieniamy pozycje czytelnicze zgodnie z zasadą „książka za książkę”

4. Po przeczytaniu książeczki przynosimy ją do Kącika i wybieramy koleją

5. Prosimy o pomoc w wzbogacaniu różnorodności Kącika Wymiany Książek.

6. Dbajmy o książki – zwracamy uwagę dzieci na konieczność poszanowania wartości jakimi są książki, dlatego zwracamy uwagę na zachowanie książek w jak najlepszej kondycji (czysta książeczka jest bardziej atrakcyjna niż brudna i porwana).

7. W razie przypadkowego zniszczenia książki, rodzic zobowiązany jest do naprawy szkody.

8. Czytamy wspólnie z dzieckiem.