KOLANKO

Wybrana osoba rzuca piłkę do dziecka. Jeżeli nie uda się złapać piłki, klęka na jedno kolanko. Jeśli w następnej rundzie uda się złapać to wstaje. Gdyby jednak ponownie nie złapało -  to klęka na drugie kolanko.

KOLORY

Rodzic rzuca piłkę do dziecka i mówi tuż przed rzutem dowolny kolor, np. zielony, a dziecko łapie ją. Jeśli powie czarny, piłki nie łapie. Dziecko odrzuca piłkę do rodzica

wymieniając inny kolor. Złapanie piłki przy kolorze czarnym, powoduje utratę kolejki rzutów.

KTO TRAFI DO CELU?  

Należy przygotować 2-4 piłki różnej wielkości i o różnej masie. Wyznaczyć linię rzutów oraz ustawić pojemnik lub kartonowe pudełko. Każdy uczestnik zabawy rzuca piłkami do pojemnika/pudełka  - każdą piłką po jednym razie. Kto wykona najwięcej celnych rzutów – wygrywa.

ZABAWA W AUTA

Na wyznaczonym terenie dziecko prowadzi piłkę nogą i stara się na sygnał rodzica wykonywać następujące czynności:

- HAMULEC – zatrzymanie się z piłką,

- LUZ – swobodne prowadzenie piłki,

- GAZ – prowadzenie piłki w szybszym tempie,

- ŚWIATŁO CZERWONE – zatrzymanie się z piłką,

- ŚWIATŁO ŻÓŁTE – przygotowanie się do prowadzenia piłki (chód w miejscu),

- ŚWIATŁO ZIELONE – prowadzenie piłki.

ĆWICZENIA Z PIŁKĄ

* Dziecko stoi i przekłada piłkę z ręki do ręki wokół tułowia w prawą i lewą stronę.

* Dziecko stoi w lekkim rozkroku, trzyma piłkę nad głową i wykonuje skłon w przód z dotknięciem piłki o ziemię i powraca do pozycji wyjściowej.

* Dziecko stoi w rozkroku, wykonuje skłon i toczy piłkę między stopami. Kreśli ósemkę.

* Dziecko podrzuca piłkę w górę oburącz, chwyta oburącz.

* Dziecko rzuca piłkę w górę raz ręką prawą, a raz lewą, chwyta oburącz.

* Dziecko rzuca piłę o ziemię, chwyta oburącz.

* Dziecko rzuca i chwyta piłkę w chodzie.

* Mała piłeczka typu ping- pong. Dziecko toczy piłeczkę między dłońmi. Potem toczy piłeczkę, raz jedną dłonią, raz drugą po trawie.
 
ZŁAP PIŁKĘ - JAŚ
 
Naprzeciwko siebie w odległości kilkunastu kroków stoją dwie osoby. Pozostałe (może być jedna) w środku i próbują złapać piłkę, którą rzucają do siebie osoby będące na zewnątrz. Gdy piłka zostanie złapana następuje zamiana miejsc. Kto rzucał wchodzi do środka, kto złapał – na zewnątrz.

 CELUJ DO OBRĘCZY
 
Należy zawiesić hula-hop w dowolnym miejscu wybranym przez rodzica i wyznaczyć linię rzutów. Dziecko wrzuca piłkę do obręczy.
 
TOCZ PIŁKĘ

Dziecko toczy piłkę po trawie z ręki do ręki, wykonując szerokie ruchy. Porusza się do przodu. Na sygnał rodzica – wyprost i uniesienie piłki nad głową.
 
CELUJ PIŁKĄ W PIŁKĘ

Należy przygotować 2 piłki. Rodzic ustawia piłkę. Około metr od niej wyznacz linię. Dziecko rzuca piłką do ustawionej przez rodzica. Może też toczyć. Po dwóch udanych próbach rodzic zwiększa odległość.

 

Opracowała:

Anna Rączkiewicz