Przykłady zabaw rozwijających myślenie

 • Wymienianie z pamięci cech przedmiotów.:

- Jaki jest cukierek, słoń, orzech?

- Co jest kwaśne?

 • Segregowanie klocków, przedmiotów lub obrazków:

- Klocków wg kształtu, koloru, wielkości itp.

- Obrazków wg treści, np.: zwierzęta domowe, leśne,

- Przedmiotów wg przeznaczenia, np. służące do pracy i zabawy.

 • Zabawa w „prawda i nieprawda”:

- Dorosły mówi np.: czerwona trawa, biały śnieg, ciepłe lody, miękka poduszka, słoń fruwa, róża pachnie itp., a dziecko reaguje mówiąc „prawda” lub „nieprawda”,

- Dziecko wymyśla zdania prawdziwe lub nieprawdziwe, np.: krawiec robi buty, cukier robi się z buraków itp.

 • Zabawy w „kojarzenie” – łączenie w pary pasujących do siebie obrazków (np.: wymienianie zwierząt, które żyją w lesie, wymienianie przedmiotów zrobionych z drewna itp.)
 • Zabawy w kończenie zdań, np.:

- Gdy zechcę malować, to muszę przygotować……

- Gdy zniszczę koledze/koleżance zabawkę, to muszę………..

 • Zabawa w „szukanie przeciwieństw”: grzeczny (niegrzeczny), twardy (miękki), gruby (chudy), wysoki (niski), itp.
 • Zabawy w porównywanie par przedmiotów np.:

- Czym się różnią: cukier i sól, jabłko i but, fotel i tapczan? itp.

- W czym są podobne: jabłko i śliwka, spodnie spódnica? itp.

 • Zabawa w definiowanie np.:

- Co to jest dom, książka, przyjaciel? itp.

 • Zabawy z historyjkami obrazkowymi:

- Układanie wg właściwej kolejności obrazków tworzących historię,

- Opowiadanie historyjki,

- Opowiadanie historyjki, z której zabrano wcześniej jeden obrazek, np. środkowy lub ostatni.

 • Rozwiązywanie zagadek,: Lubią mnie dzieci, szuka mnie wiewiórka, smaczny jestem w środku, twarda na mnie skórka. Co to jest? (orzech).
 • Układanie zagadek:

- Dziecko wyobraża sobie cechy przedmiotu, o którym chce ułożyć zagadkę, a potem go opisuje, np.:  „co to jest, ma długą trąbę, jest duży, mieszka w zoo?”

 • Zabawa „O czym myślę?”:

- Dziecko odgaduje nazwę np. zwierzątka, o którym myśli dorosły, pytając go o cechy tego zwierzątka: „czy mieszka w zoo, czy jest groźny, czy pływa? Itp. Dorosły odpowiada na pytania „tak” lub „nie”.

 • Zabawa „na niby”:

- Dziecko wyobraża sobie i opowiada, co by było, gdyby np. ludzie mogli fruwać, gdyby istniały wróżki, mamę wyręczył w sprzątaniu robot itp.

 • Uzupełnianie i kontynuowanie sekwencji:

- Dziecko dorysowuje szlaczek lub dokłada obrazki wg podanego rytmu np.:

grzyb, dom, grzyb (dom, grzyb, dom, grzyb),  //-//- (//-//-) itp.

 • Wykluczanie ze zbioru niepasującego elementu:

- Układamy przed dzieckiem cztery obrazki w szeregu. Pytamy: Co nie pasuje? Dlaczego nie pasuje?. Dziecko wskazuje obrazek, który nie pasuje i uzasadnia swój wybór, np.: spodnie, krawat, marynarka, poduszka (Co nie pasuje? Dziecko wskazuje poduszkę. Dlaczego nie pasuje?: Poduszka nie jest ubraniem) itp.

 

 

 

Opracowała:

Wioletta Malińska