Drukuj
Odsłony: 91

1.Zabawa z elementem skoku i podskoku – „Bieg z balonem”.

Dziecko wkłada balonik między nóżki, a następnie skacząc obunóż, porusza się do wyznaczonego miejsca. Stara się, aby balonik nie wypadł mu na podłogę. Kiedy dotrze do celu, bierze balonik w rączki i szybciutko wraca do miejsca, w którym rozpoczął bieg.

2.Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Czapla”.

Dziecko spaceruje po pokoju, wysoko unosząc nóżki. Na hasło: Czapla! – chwyta poduszkę, którą unosi nad główkę, stając na jednej nodze. Drugą nóżkę, ugiętą w kolanie, podnosi do góry (rodzic asekuruje dziecko).

3.Zabawa ruchowa z elementem rzutu – „Jajko w gnieździe”.

Ustawiamy pudełko pięć kroków przed dzieckiem a następnie prosimy aby spróbowało wrzucić do niego piłkę. Po udanym rzucie, pudełko możemy przesunąć o krok dalej.

4.Ćwiczenie oddechowe – „Bocianie pióro”.

Dziecko na otwartej dłoni, układa kolorowe piórko, dmuchając na nie wprawia je w ruch.

Inna wersja zabawy: dziecko stara się przesunąć piórko z jednego końca stołu na drugi, dmuchając.

5.Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – „ Kot i ptak”.

Rodzic (ptak) siada na jednym końcu pokoju, dziecko (kot), na drugim. Rodzic ma zamknięte oczy, dziecko niczym kot, skrada się na czworakach do niego. Kiedy rodzic, otworzy oczy, dziecko (kot) nieruchomieje. Jeśli rodzic dostrzeże, że dziecko poruszyło się, wraca ono na linię startu i rozpoczyna zabawę na nowo. Jeśli dziecku uda się dojść do rodzica i go pocałować, zabawę zaczynamy od nowa, zamieniając się rolami.

6.Ćwiczenie z elementem turlania się – ”Jajko”.

Dziecko kładzie się na dywanie i ostrożnie turla się na drugi jego koniec, po czym tym samym sposobem, wraca na początek dywanu. Zabawę należy powtórzyć min. 3 razy.

7.Zabawa ruchowa – „Mieszkańcy łąki”.

Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Na hasło rodzica: Pszczoła! Żaba! Ślimak! – dziecko porusza się w sposób charakterystyczny dla danego zwierzątka – macha rączkami, podskakuje, czołga się.

8.Zabawa orientacyjno – porządkowa „Szukamy kolorów”.

Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Na hasło rodzica : „Żółty!” – dziecko odnajduje w pokoju lub w domu przedmiot w kolorze żółtym, nazywa go i określa jego przeznaczenie (np. żółty kubek – służy do picia itp.). Następnie powraca do swobodnego poruszania się po mieszkaniu a rodzic zmienia kolor J.

9.Zabawa wyrabiająca reakcję na zmiany tempa – „Jazda na rowerze”.

Dziecko leży na plecach na dywanie. Unosi nóżki do góry, naśladując jazdę na rowerze. Najpierw bardzo wolno, potem szybko i coraz szybciej. Rodzic może wystukiwać tempo jazdy klaszcząc w dłonie.

10.Zabawa konstrukcyjna – „Podróż na inne kontynenty”.

Budowanie z klocków kontynentów świata. Zwiedzanie ich za pomocą samochodu, statku, samolotu. Odwiedzając każdy z kontynentów prosimy dziecko aby powiedziało, kto go zamieszkuje i jak nazywa się jego domek.

11.Ćwiczenie relaksacyjne – „Masaż wodny”.

Rodzic na pleckach dziecka, rysuje paluszkiem kropki, kreski: pionowe, poziome, linie faliste, stuka opuszkami palców, różne kształty. Potem następuje zamiana ról i to dziecko rysuje paluszkiem na plecach rodzica. Na koniec zabawy naśladujemy strząsanie wody z rąk.

 

Do wspólnej zabawy zachęcała Pani Anetka Cybula J.