IMG 8288 2

W dniu 11.05.2018r. dzieci z Przedszkola Publicznego w Opatowie wzięły udział w imprezie biegowej , która zorganizowana została w ramach czwartej edycji Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”.

Celem głównym realizowanego projektu było popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.

Maraton przedszkolaków został przeprowadzony na Stadionie Miejskim w Opatowie i wzięły w nim udział dzieci z wszystkich grup wiekowych. Sportowe zmagania rozpoczęły się od rozgrzewki, którą przeprowadziły wychowawczynie.

Do maratonu dołączyli również chętni rodzice. Przybyli na stadion, aby dopingować swoje pociechy i wspólnie z nimi dobiec do mety maratonu. Dzięki dużemu zaangażowaniu i wytrwałości wszystkich uczestników, pokonaliśmy wspólnie dystans 20 kilometrów. Trud i wysiłek wszystkich maratończyków został nagrodzony pamiątkowymi medalami, dodatkowo każda grupa przedszkolna otrzymała dyplom potwierdzający przynależność do Grona Małych Maratończyków.

Po intensywnym wysiłku przedszkolaki odpoczywały w cieniu drzew popijając wodę mineralną.

Przedszkole za zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy biegowej w ramach IV Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków 2018 otrzymało certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

1

Przedszkole Publiczne w Opatowie po raz kolejny przystąpiło do Ogólnopolskiego programu „ Czyste powietrze wokół nas”. Program ten ma charakter profilaktyczny i stanowi pierwsze ogniwo w zakresie edukacji antynikotynowej dzieci. Adresatami programu były dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz ich rodzice i opiekunowie. Głównym założeniem realizowanego przedsięwzięcia było podnoszenie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy.

IMG 8134

Trudno było uwierzyć przedszkolakom z Przedszkola Publicznego w Opatowie, że w środę 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Krajobraz za oknem przypominał raczej srogą zimę, a nie przybyłą od kilkunastu godzin WIOSNĘ! I choć pogoda za oknem nie przekonuje, że wiosenne ocieplenie się zbliża, to jednak dzieci są pewne, że przywołanie Zielonej Panienki wierszem i piosenką przyniesie rezultat; Wiosna zagości u nas na dobre.

9 lutego 2018r. w naszym przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa. Już o 9 godzinie spotkały się na holu wszystkie grupy przedszkolaków, by w rytm muzyki bawić się i tańczyć. Wspólne hasanie poprowadziła pani animator, która przygotowała wiele atrakcji na to przedpołudnie. Były konkursy, zabawy ruchowe, pokazy magii, ekstremalne tańce oraz wspólne śpiewanie. Dzieci prezentowały się na balu przebierańców doskonale. Wśród tańczących przedszkolaków można było rozpoznać wróżki, księżniczki postaci z filmów i bajek, przedstawicieli różnych zawodów. Do zabawy włączyli się wszyscy wychowawcy oraz opiekunowie przedszkolaków. W przeddzień imprezy udekorowali salę balonami, aby jeszcze bardziej był odczuwalny nastrój karnawałowy. Na pamiątkę tych niezapomnianych chwil pan fotograf wykonywał pamiątkowe zdjęcia .

W Przedszkolu Publicznym w Opatowie w pierwszym tygodniu ferii realizowaliśmy program profilaktyczno-edukacyjny pt. „Zdrowe, bezpieczne i radosne ferie”.

Wszystkie działania wynikające z realizacji nakierowane zostały na dzieci uczęszczające do naszej placówki. Różnorodne zajęcia zaplanowane został na każdy dzień tygodnia, by stworzyć naszym wychowankom atrakcyjne warunki do dobrej zabawy, dzięki której radośnie, twórczo i bezpiecznie będą spędzać zimowe ferie w przedszkolu.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności odbywało się poprzez prace twórczą z wykorzystaniem aktywizujących metod nauki.

Atrakcją naszych spotkań był m.in. udział w debacie przedszkolaków „Sąd nad papierosem”, organizacja mapy pamięci „Papierosy są złe, bo….”, projekcja filmów „Zdrowa żywność- lubimy owoce i warzywa” oraz „Bezpieczeństwo na pasach & bezpieczeństwo na placu zabaw”, tworzenie prac plastycznych czy turniej wiedzy – zdrowy styl życia, bezpieczeństwo (zagadki, quizy, rymowanki itp.).

Ważnym elementem każdego feryjnego dnia w przedszkolu były gry i zabawy ruchowe z użyciem przyborów i przyrządów gimnastycznych.

Mamy nadzieję, że realizacja programu dostarczyła dzieciom wiele atrakcji, pozwoliła radośnie, bezpiecznie i twórczo spędzić pięć feryjnych dni, a udział dzieci w prowadzonych pracach i konkurencjach był okazją do prezentacji ich uzdolnień i predyspozycji oraz przysłużył się integracji dzieci z różnych grup wiekowych.

Ubolewamy jednak nad tym, że choroba wykluczyła wiele dzieci z udziału w zajęciach, stad frekwencja nie była zbyt wysoka.

Za dofinansowanie realizacji zajęć zimowych serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie.

W dniu 29 stycznia 2018 r. naszych przedszkolaków odwiedziła Pani podkomisarz Agata Frejlich z Komendy Powiatowej Policji w Opatowe.

W spotkaniu wzięły udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.

Głównym tematem spotkania było omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych na śniegu. W trakcie spotkania pani policjantka zwróciła szczególną uwagę dzieci na konieczność organizowania różnego rodzaju zabaw z dala od ulicy, zbiorników wodnych czy innych niebezpiecznych miejsc. Tłumaczyła, jak należy zachowywać się na stokach narciarskich oraz przestrzegała przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Podczas spotkania przypomniane zostały również zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz omówiono zasady postępowania w kontaktach z nieznajomym.