Przedszkolaki "Leśne Duszki" realizują program "Czyste powietrze wokół nas". Program ten to pierwszy etap w nabywaniu wiedzy o szkodliwości dymu tytoniowego. Głównym celem tego programu to zwiększenie umiejętności dzieci w radzeniu sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Zajęcia przeprowadzone miały charakter warsztatowy. Z wielkim zapałem i radością dzieci na holu przedszkolnym stworzyły wystawę po hasłem "Papierosy są be i fe". Umieściły tam własne prace plastyczne jak również humorystyczne hasła antynikotynowe.

W ramach konkursu ogłoszonego na łamach miesięcznika 

'Bliżej Przedszkola" dzieci z grup przedszkolnych przygotowały inscenizację na powitanie wiosny  pt. "Żegnaj Zimo, Witaj Wiosno" a także wiersze i piosenki o tematyce wiosennej. Każda grupa założyła w swojej sali zielony ogródek, w którym posadziła roślinki , wysiewała kwiaty , zioła .Przez czas oczekiwania na przyjście wiosny dzieci podczas zajęć poznawały kwiaty, ptaki , zwiastuny nadchodzącej nowej pory roku. Z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach plastycznych podczas których wyrażały swoje spostrzeżenia dotyczące wiosny. Uczestniczyły w wielu spacerach i wycieczkach poza teren przedszkola - do parku i na łąkę, gdzie mogły zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie.

Zdjęcia

W ciepły słoneczny piątek 21 marca 2014 dzieci z naszego przedszkola powitały WIOSNĘ prezentowanymi utworami literackimi, wierszami, inscenizacjami teatralnymi jak i również piosenkami i tańcami, które były oceniane w kategorii konkursu recytatorskiego pt ."ZDROWIE NASZYM SKARBEM".
Grupy „Krasnoludki", „Motylki", „Stokrotki", „Biedronki", „Leśne Duszki", i „Słoneczka", zaprezentowały wesołe, barwne i pouczające programy związane ze zdrowiem.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła grupa „Motylki", drugie „Stokrotki' i trzecie „Biedronki".
Na zakończenie wszyscy bawiliśmy się wspólnie tańcząc i śpiewając wiosenne piosenki.

W ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2015" policjanci z Wydziału Prewencji i RD KPP w Opatowie spotkali się z dziećmi z grup przedszkolnych.W trakcie spotkania rozmawiano o zagrożeniach  w kontaktach z osobą obcą podczas samotnego pobytu w domu. Policjanci omówili z dziećmi  jak bezpiecznie bawić się i spędzać czas wolny podczas zbliżających sie ferii zimowych. Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z lodowisk, stoków narciarskich i torów saneczkowych. W trakcie spotkania z przedszkolakami przypomniane zostały zasady zachowania się w kontaktach ze zwierzętami. Przewodnicy psów służbowych zaprezentowali małym słuchaczom psy, które pełnią służbę w szeregach policji naszego regionu.

W dniu 30.09.2013 roku przedszkolaki z grup "biedronek ”, „stokrotek” i „leśnych duszków" gościły w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie.

Przedszkolaczki  zwiedziły komendę, obejrzały sprzęt policyjny, oraz  film „Bezpieczna droga z radami Spongeboba" przeznaczony dla najmłodszych w ramach profilaktyki. Jednym z punktów programu było zwiedzanie niektórych pomieszczeń komendy, dzieci zobaczyły jak pracują dyżurni, dzielnicowi, odwiedziły też Komendanta, na ręce którego wręczyły drobne upominki takie jak: portret smerfa policjanta, kolorowe podziękowanie oraz odznakę przyjaciela dzieci.

Maluszki miały możliwość obejrzenia policyjnych radiowozów, a także motoru policyjnego, który wprawił ich w wielki zachwyt.

W ramach podziękowania za wizytę maluszki od policjantów otrzymały upominki: kamizelki odblaskowe, oraz elementy odblaskowe na ręce i odzież.

Następnie z pomocą policjantów i pań z przedszkola ubrały się w otrzymane odblaski. Tak ubrane, w towarzystwie policjantki z ruchu drogowego udały się do przedszkola. Podczas drogi powrotnej dzieci poznały sekret prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Radosne i pelne wrażeń powróciły do przedszkola.

Przedszkolaki z trzech najstarszych grup Przedszkola Publicznego w Opatowie 3 czerwca 2013 roku wyruszyły na wycieczkę do Woli Łagowskiej. Buzie same uśmiechały się z zadowolenia i zachwytu nad pięknem naszego regionu i urokiem przyrody. Fascynujące opowieści przyrodniczo - ekologiczne Pana mgr inż. Andrzeja Zagnieńskiego (Pracownika Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łagów), przejście ścieżką edukacyjną oraz projekcja filmu i oglądanie eksponatów w izbie edukacyjnej dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń oraz uzupełniły ich wiedzę ekologiczną i przyrodniczą. Dopełnienie uroczego dnia było wspólne grillowanie i zabawy w pięknej scenerii.

Jednym słowem wspaniała wyprawa, chciałoby się zanucić "Świętokrzyskie, Jakie cudne !!!".

Wycieczka została zorganizowana w ramach realizacji dwóch programów autorskich:

"Mój Dom - Nasz Kraj"

"Zostań Przyjacielem Przyrody"