9 lutego 2018r. w naszym przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa. Już o 9 godzinie spotkały się na holu wszystkie grupy przedszkolaków, by w rytm muzyki bawić się i tańczyć. Wspólne hasanie poprowadziła pani animator, która przygotowała wiele atrakcji na to przedpołudnie. Były konkursy, zabawy ruchowe, pokazy magii, ekstremalne tańce oraz wspólne śpiewanie. Dzieci prezentowały się na balu przebierańców doskonale. Wśród tańczących przedszkolaków można było rozpoznać wróżki, księżniczki postaci z filmów i bajek, przedstawicieli różnych zawodów. Do zabawy włączyli się wszyscy wychowawcy oraz opiekunowie przedszkolaków. W przeddzień imprezy udekorowali salę balonami, aby jeszcze bardziej był odczuwalny nastrój karnawałowy. Na pamiątkę tych niezapomnianych chwil pan fotograf wykonywał pamiątkowe zdjęcia .

W Przedszkolu Publicznym w Opatowie w pierwszym tygodniu ferii realizowaliśmy program profilaktyczno-edukacyjny pt. „Zdrowe, bezpieczne i radosne ferie”.

Wszystkie działania wynikające z realizacji nakierowane zostały na dzieci uczęszczające do naszej placówki. Różnorodne zajęcia zaplanowane został na każdy dzień tygodnia, by stworzyć naszym wychowankom atrakcyjne warunki do dobrej zabawy, dzięki której radośnie, twórczo i bezpiecznie będą spędzać zimowe ferie w przedszkolu.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności odbywało się poprzez prace twórczą z wykorzystaniem aktywizujących metod nauki.

Atrakcją naszych spotkań był m.in. udział w debacie przedszkolaków „Sąd nad papierosem”, organizacja mapy pamięci „Papierosy są złe, bo….”, projekcja filmów „Zdrowa żywność- lubimy owoce i warzywa” oraz „Bezpieczeństwo na pasach & bezpieczeństwo na placu zabaw”, tworzenie prac plastycznych czy turniej wiedzy – zdrowy styl życia, bezpieczeństwo (zagadki, quizy, rymowanki itp.).

Ważnym elementem każdego feryjnego dnia w przedszkolu były gry i zabawy ruchowe z użyciem przyborów i przyrządów gimnastycznych.

Mamy nadzieję, że realizacja programu dostarczyła dzieciom wiele atrakcji, pozwoliła radośnie, bezpiecznie i twórczo spędzić pięć feryjnych dni, a udział dzieci w prowadzonych pracach i konkurencjach był okazją do prezentacji ich uzdolnień i predyspozycji oraz przysłużył się integracji dzieci z różnych grup wiekowych.

Ubolewamy jednak nad tym, że choroba wykluczyła wiele dzieci z udziału w zajęciach, stad frekwencja nie była zbyt wysoka.

Za dofinansowanie realizacji zajęć zimowych serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie.

W dniu 29 stycznia 2018 r. naszych przedszkolaków odwiedziła Pani podkomisarz Agata Frejlich z Komendy Powiatowej Policji w Opatowe.

W spotkaniu wzięły udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.

Głównym tematem spotkania było omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych na śniegu. W trakcie spotkania pani policjantka zwróciła szczególną uwagę dzieci na konieczność organizowania różnego rodzaju zabaw z dala od ulicy, zbiorników wodnych czy innych niebezpiecznych miejsc. Tłumaczyła, jak należy zachowywać się na stokach narciarskich oraz przestrzegała przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Podczas spotkania przypomniane zostały również zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz omówiono zasady postępowania w kontaktach z nieznajomym.

W przedszkolu Publicznym w Opatowie obchody Dnia Babci i Dziadka są tradycją wpisaną na stałe w kalendarz uroczystości przedszkolnych.

Przez pięć kolejnych dni przedszkolaki gościły w swoich grupach zaproszone Babcie i Dziadków. Dyrektor przedszkola oraz wychowawczynie witały przybyłych seniorów ciepłymi słowami, jednocześnie składając życzenia zdrowia, radości i wielu lat życia.

Każda grupa przygotowana pod kierunkiem swoich pań zaprezentowała wielorakie umiejętności: recytatorskie, wokalne, taneczne czy aktorskie. Nie zabrakło wzruszających wierszy, melodyjnych piosenek, inscenizacji i tańców związanych tematycznie ze świętem Babci i Dziadka. Goście z zapartym tchem wsłuchiwali się w czułe słowa wypowiadane pod ich adresem. Wszystkie spotkania odbywały się w bogato przyozdobionej scenerii. Można było zauważyć portrety babć i dziadków, elementy zimowego krajobrazu, bukiety kwiatów czy ogrom serduszek.

Na zakończenie występów przedszkolaki obdarowywały swoich ukochanych gości upominkami, wykonanymi własnoręcznie.

Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców był wspaniałą okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się.

Wszyscy uczestnicy obchodów Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu podkreślali wyjątkową atmosferę, która towarzyszyła spotkaniom z wnuczętami.

14 stycznia 2018r. odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opatowie. W tym dniu, na deskach Opatowskiego Ośrodka Kultury gościły też dzieci z naszego przedszkola. Grupa BIEDRONEK zaprezentowała zebranym układ wokalno-rytmiczny, który został opracowany przez Magdalenę Szemraj- instruktora zajęć umuzykalniających. Opiekę nad grupą sprawowały panie: Dorota Chruściel oraz Anna Dziarmaga.

Również tanecznie zaprezentowała się młodsza grupa przedszkolaków - ,,Motylki”. Dziewczynki wraz ze swoimi paniami: Iwoną Karbarz i Bernadettą Budną do melodii Leonarda Cohena ,, Hallelujah” zatańczyły układ, który był kilkakrotnie nagradzany oklaskami widzów.

W środowe przedpołudnie dzieci z Przedszkola Publicznego w Opatowie zaprezentowały gościom barwne przedstawienie bożonarodzeniowe, połączone ze śpiewem najpiękniejszych polskich kolęd.

Uroczystość miała miejsce 20 grudnia w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury. Widzami byli zaproszeni goście: rodzice, dziadkowie oraz babcie przedszkolaków.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor przedszkola pani Marta Popek, która powitała zebranych i zachęciła do wspólnego kolędowania.

Najmłodsze przedszkolaki zadbały, by zapanował wokół świąteczny nastrój; zaśpiewały kolędy przy wtórze zgromadzonych widzów oraz wyrecytowały wiersz pt. ,,Małej Dziecinie”.

Grupy starsze ,,Leśne Duszki” i ,,Biedronki” zaprezentowały widowisko bożonarodzeniowe. Scenariusz, który był oparty na tradycyjnych tekstach jasełkowych, wierszach dla dzieci oraz kolędach i pastorałkach, wzbudził wiele pozytywnych emocji u oglądających .W treści przedstawienia zaakcentowanych zostało wiele tradycyjnych obyczajów i zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie przedszkolaki z dużym zaangażowaniem prezentowały się na scenie, nie zabrakło emocji i wzruszeń.

Piękna scenografia, stroje oraz występy dzieci sprawiły, że zapanowała w sali magiczna, świąteczna atmosfera.

Nie mogło zabraknąć życzeń i wspólnego łamania się opłatkiem. Tym akcentem zakończyła się ta bożonarodzeniowa uroczystość przedszkolaków.

Już poraz trzeci obchodzimy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który ustanowiono w Polsce w 2014 roku. Dzieci z naszego pzredszkola od najmłodszej do najstarszej grupy wspólnie  przedstawiły wiele wierszy i piosenek ściśle związanych z tematyka praw dzieci. Przedszkolaki apelowały, aby każde dziecko miało prawo do: zabawy, nauki, odpoczynku, własnego zdania, imienia, rodziny i godnego życia bez przemocy.Mamy nadzieję że poprzez media (Radio Opatów) obecne podczs występu " głos- apel" naszych dzieci zostanie usłyszany  w szerszym środowisku.

Pamiętajmy, że "DZIECKO" to też człowiek!