Już od kilku dni słyszeliśmy wkoło, że Święty Mikołaj zaczął odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie.

- Czy przyjdzie do naszego Przedszkola Publicznego w Opatowie? – zastanawiały się dzieci.

Długo nie trzeba było czekać; 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał już z samego rana. Był niezwykły, bo nosił ciemne okulary. Przybysz nie zapomniał o żadnej grupie, najpierw odwiedził najmłodsze dzieciaki, potem udał się do starszych. Każdy przedszkolak z uwagą nadsłuchiwał dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka. Ten dźwięk i głośne pukanie do drzwi świadczyło o tym, że do sali zbliża się Święty Mikołaj we własnej osobie.

Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, że oprócz pełnego prezentów worka, Dziadzio Dobrodziej przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Na zakończenie Darczyńca wręczył osobiście wszystkim przedszkolakom duże paczki, a w nich – same niespodzianki! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami i wyrecytowanymi wierszami.

Oczekiwana cały rok wizyta kończyła się w każdej grupie sesją pamiątkowych zdjęć Świętego Mikołaja z przedszkolakiem na kolanach.

 

W listopadzie 2019r. dzieci z najstarszych grup: Biedronki i Leśne Duszki uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Chronimy dzieci”.

Zajęcia prowadzone były przez psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatowie Panią Wiolettę Partykę - Drożdżal.

Celem głównym realizowanego programu było:

v wzmacnianie w dzieciach przekonania, że mają prawo czuć się bezpiecznie,

v podnoszenie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,

v przekazanie dzieciom informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,

v dostarczenia informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.

Podczas pięciu spotkań warsztatowych przedszkolaki uczyły się m.in. rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, poznały bezpieczne strategie reagowania i asertywnego mówienia „nie” czyli tzw. zasady bezpieczeństwa, uczyły się rozpoznawać dobre i złe tajemnice oraz stworzyły drzewo „zaufanych osób dorosłych”, do których można się zwrócić w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Jesteśmy przekonani, że re­alizacja programu w dużej mierze przyczyni się do wczesnego rozpoznania przez dzieci trudnych, zagrażających sytuacji i reagowania na nie. Mamy jednak świadomość, że udział w zajęciach nie dają stuprocentowej gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposa­żenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego re­agowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie.

W Przedszkolu Publicznym w Opatowie była realizowana 11 edycja Programu „Mamo, tato, wolę wodę”. Nadrzędnym celem tego programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli wody w codziennej diecie, ale również ważnym aspektem są zagadnienia ochrony środowiska. Najczęściej realizowane w grupach były scenariusze o tematyce: „Przygody blisko natury” oraz „Przygody na zdrowie”.

Dzieci były zaciekawione zjawiskami przyrodniczymi i chemicznymi. Lubiły słuchać wodnej muzyki, oglądać rosnącą tęczę lub rozpuszczanie substancji w ciepłej i zimnej wodzie, a także rolę wody w przyrodzie. Zachęcałyśmy do picia wody oraz budziłyśmy zainteresowanie zdrowym stylem życia. Dzieci rozróżniały smaki wody poprzez węch, dowiedziały się jak groźne jest odwodnienie dla organizmu, oraz skąd się biorą bąbelki. Zdobyły wiedzę o dostosowaniu ilości wody do wieku i ruchu. Mogły zaobserwować ilości cukru w napojach i jego szkodliwości dla zdrowia dzieci i dorosłych.

W grupach starszych zrealizowano trzy scenariusze z serii „Eko przygody”, w których dzieci dowiedziały się jak przemieszczać się bez szkody dla powietrza i przyrody.

Udział w tym Programie dał dzieciom wiele zadowolenia, rozbudził ich ciekawość przyrodniczą i zwrócił uwagę na zdrowy styl życia.

W poniedziałek 25 listopada, w naszym przedszkolu obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. W dniu tym najważniejszymi gośćmi były pluszowe misie przyniesione przez dzieci z domu. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, różowe, zielone wprost bajecznie kolorowe, a każdy był piękny i wyjątkowy. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Na początek dzieci poznały historię powstania pluszowego misia i zaprezentowały swoich przyjaciół kolegom z grupy. Zabawę rozpoczęliśmy od magicznego powitania, następnie była „misiowa gimnastka poranna, zabawa „Stary niedźwiedź mocno śpi”, wspólne bawienie się przy piosenkach m. in: ,,Jadą, jadą misie”, „Pluszowy miś”.

W tym dniu wręczone zostały również dzieciom dyplomy i misiowe słodkości za udział w zorganizowaniu misiowej wystawy pt. ,,Mój przyjaciel- Miś pluszowy

Do przedszkola wpłynęło bardzo dużo prac co oznacza, że pomysł ten spodobał się dzieciom i dał im ogromną radość tworzenia swojej wersji misia, a forma była dowolna, dlatego dzieci z pomocą rodziców wykazali się ogromną pomysłowością.

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. W przyszłym roku na pewno zaprosimy znów do przedszkola wszystkie najukochańsze misie, misiaczki, miśki, małe i duże, białe i brązowe i wspólne się będziemy uczyć i bawić bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”