W grupie „Leśne Duszki” 9 października odbyło się zajęcie podsumowujące tygodniowy projekt edukacyjny związany z higieną osobistą. Obecne czasy skłaniają do podkreślenia znaczenia higieny osobistej, szczególnie czystości rąk. Dzieci z najstarszej grupy doskonale poradziły sobie z kolejnymi etapami mycia rąk, bez problemu odpowiadały na pytania nauczyciela oraz wykonywały zadania stawiane do wykonania. Druga część zajęcia była poświęcona higienie jamy ustnej. Leśne Duszki pokazały, że wiedzą, co jest zdrowe dla nas i dla naszych zębów, pokazały, jak o nie dbać. Z wielkim przejęciem obejrzały film edukacyjny „Wizyta u dentysty”. Na zakończenie wykonywały kartę pracy z zakodowana instrukcją. Wszystkim się udało! Brawo!

Wystawa plastyczna MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI 1

 za wzorowe mycie rak

15 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Mycia Rąk. Obchody tego wyjątkowego dnia rozpoczęliśmy od pogadanki na temat higieny osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej czystości rąk. Po części teoretycznej przystąpiliśmy do działań praktycznych w łazience, podczas których dzieci pod okiem pań utrwalały prawidłową technikę mycia rąk. Zmagania naszych dzielnych przedszkolaków zostały nagrodzone złotą odznaką „ WZOROWE MYCIE RĄK”.

 

 wiktoria

Urząd Statystyczny w Kielcach zaprosił placówki wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konkursie plastycznym pt. Wszystkie pokolenia mojej rodziny. Praca w rolnictwie kiedyś i dziś.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką, prezentującej wyobrażenia przedszkolaków na temat rolnictwa współczesnego i tego w zamierzchłych czasach.

Nasze Przedszkole zgłosiło do tych zmagań pracę Wiktorii Ciesielczuk z grupy V - ,,Leśne Duszki”. Rysunek Wiktorii bardzo nam się podoba jest twórczy, pomysłowy, obrazuje wykonywanie pracy pszczelarza na przestrzeni trzech pokoleń: pradziadków, dziadków i rodziców. Trzymamy za Wiktorię kciuki .