Jesień, to czas kiedy w przyrodzie wiele się zmienia, świat staje się ciekawszy, bo kolorowy.

Pani, Ania wychowawczyni grupy ,,Motylki” mając na uwadze, że przyroda to bogaty materiał poznawczy do rozbudzania aktywności badawczej dzieci - zorganizowała zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli oparte na metodzie twórczego działania oraz doświadczania.

Sadzenie młodych sadzonek drzew i krzewów to bardzo atrakcyjny dla przedszkolaków temat. Zanim jednak dzieci przystąpiły do tego zadania w trakcie rozmowy kierowanej nazywały drzewa, dzieliły je na gatunki iglaste i liściaste, rozpoznawały części składowe drzew i krzewów oraz poprzez rozwiązywanie zagadek odgadywały nazwy mieszkańców lasu. Uczestnicząc w zabawie ruchowej doskonale poradziły sobie z rozpoznawaniem pór roku.

W realizację sadzenia drzew i krzewów zaangażowane zostały nie tylko dzieci, ale również ich rodzice. Na tarasie przedszkolnym Motylki zobaczyły przygotowane sadzonki roślin, ziemię, donice, łopatki, konewki i rękawiczki. W grupach mieszanych składających się z rodziców i dzieci, wszyscy przystąpili do zadania. Wspólna praca przyniosła wiele radości i satysfakcji, a planowane działania nauczyły odpowiedzialności za dalszy wzrost roślin. Zorganizowane zajęcia otwarte dały rodzicom możliwość zaobserwowania poczynań i postępów własnego dziecka w zakresie komunikacji społecznej, gromadzenia i uzewnętrzniania emocji, a także w zakresie osiągania sprawności umysłowych, ruchowych, plastycznych i muzycznych.