Dzieci z grupy „Leśne Duszki” i „Biedronki” realizowały w/w blok tematyczny.

Dzieci w trakcie zajęć, zabaw i ćwiczeń praktycznych poznawały etapy bezpiecznego przechodzenia przez ulice. Poznały również symbole wybranych znaków drogowych i ich znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

W dniu16 września ubrani w kamizelki z odblaskiem wyruszyły na „egzamin praktyczny” ulicami naszego miasta. Zadaniem dzieci było objaśnienie znaczenia napotkanych znaków, znalezienie znaków informujących o przejściu dla pieszych oraz właściwego zachowania się w czasie marszu chodnikiem i właściwego zachowania się na pasach.

Kolejnym zadaniem była wnikliwa obserwacja skrzyżowania wyposażonego w sygnalizatory świetlne. Dzieci dokonywały oceny zachowania kierowców i pieszych. Przechodzących pieszych i kierowców nagradzały brawami. Przejeżdżający kierowcy odwdzięczali się klaksonami i uniesieniem ręki. Dzieci na tym etapie egzamin zaliczyły w stu procentach. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych milusińskich nawyk bezpiecznego zachowania na drodze musimy nadal utrwalać do czego zachęcamy rodziców.