W piątek 6.06.2019 roku grupy Leśne Duszki oraz Biedronki uczestniczyły w Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie: „Jestem bezpieczny w domu, w przedszkolu i na drodze”.

Wiek przedszkolny jest jak najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków o bezpieczeństwie, w tym także rozpoczęcia edukacji komunikacyjno-drogowej. Celami Turnieju było upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa, kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa, przybliżenie dzieciom przepisów i znaków obowiązujących w ruchu drogowym, dostarczenie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Dzieci z obu grup wykazały się dużą wiedzą oraz aktywnie uczestniczyły w turnieju: rozwiązywali zagadki, układali z rozsypanek znaki drogowe, dopasowywali numery alarmowe oraz uczestniczyli w quizie wiedzy o bezpieczeństwie. Zarówno Leśne Duszki jak i Biedronki w nagrodę otrzymały pamiątkowe dyplomy.