Nasze Przedszkole powstało 1 lutego 1970 roku. Jednopiętrowy budynek z nowoczesnym placem zabaw położny jest w malowniczym miejscu otoczony parkiem. Przez szereg lat funkcjonowało jako przedszkole czterooddziałowe. Po likwidacji 2 innych palcówek przedszkolnych sala gimnastyczna w naszym przedszkolu została zaadoptowana na salę zajęć dydaktycznych. Obcenie do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 - 5 lat.

W chwili obecnej placówką kieruje mgr Marta Popek. Kadra pedagogiczna składa się z 12 nauczycieli, logopedy i terapeuty pedagogicznego. W obsłudze pracuje 9 osób. W budynku oprócz sal dydaktycznych, pomieszczeń socjalnych oraz zaplecza kuchennego znajduje się dział księgowości.

Naszym wychowankom zapewniamy:

 • fachową opiekę w godz. 6.00-16.00,
 • program zajęć zgodny z wymaganiami MEN,
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany i doświadczony personel,
 • wszychstronne nauczanie poprzez zabawę,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z rytmiki,
 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z terapeutą pedagogicznym,
 • smaczne posiłki,
 • wycieczki,
 • wyjścia do Miejskiego Ośrodka Kultury, na spektakle, przedstawienia i filmy,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • organizację uroczystości przedszkolnych, imprez okolicznoścowych i kulturalnych