Od października w grupie ,,Stokrotki” realizowana jest innowacja pedagogiczna z zakresu plastyki sensorycznej, pt. ,,Kolorowe zmysły odkrywają świat w Bajkowym Zakątu”. 

Zabawy plastyczno – sensoryczne dla dzieci są niezwykle ważne zarówno dla rozwoju ich wyobraźni jak i budowania integracji sensorycznej, czyli prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych dostarczanych przez receptory. Dzieci podczas zajęć tworzą swoje prace palcami oraz stopami. Podczas zajęć powstają różnorodne masy pachnące, sypkie, mokre, szorstkie wywołujące niezwykłe doświadczenia, wspomagające funkcje poznawcze dziecka.

Innowacyjne działania przyczyniają się do wspomagania wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci przez pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej.