Dyrektor: Marta Popek

Nauczyciele:

Anna Rączkiewicz

Anna Dziadowicz

Grażyna Hajdukiewicz

Iwona Karbarz

Ilona Malińska

Beata Rylska

Małgorzata Skowron

Aneta Cybula

Wioletta Szczepańska

Weneta Gierczak

Bernadetta Gros

Specjaliści:

Logopeda - Aneta Głowacka

terapeuta pedagogiczny - Wioletta Malińska

Pracownicy:

Księgowość:

Elżbieta Nowak

Intendentka:

Agnieszka Kowalik

Pracownik Gospodarczy:

Grzegorz Maliński

Pracownicy Kuchni:

Alina Wyrzykowska

Anna Urbańska

Woźne oddziałowe:

Edyta Szczepańska

Małgorzata Bugaj

Małgorzata Krzemińska

Anna Wilczak

Magdalena Nowakowska